top of page

Missie & Visie

Stevig geworteld in de taoïstische traditie, ondersteund door modern onderzoek

Ons onderwijsinstituut, TaoistStudies.Org, werd in 1990 opgericht met als doel de beste informatie en beoefening van taoïstische alchemie en innerlijke krijgskunsten aan een westers publiek te bieden. TaoistStudies.Org is een van de vijf onderdelen van onze grotere organisatie. 

Missie

"Creëren van een revolutionaire, boeiende en toegankelijke leerervaring over taoïstische inwendige alchemie die wereldwijd toegankelijk is. Bieden van betaalbare lessen van hoge kwaliteit, gebaseerd op directe informatie uit Chinese taoïstische bronnen. Het brengen van taoïstische inwendige alchemie en authentieke Chinese cultuur binnen ieders bereik." 

Visie

"Taoïstische Inwendige Alchemie zou voor elke student ter wereld toegankelijk moeten zijn. Om je inwendige alchemist helpen te ontketenen en de volgende generatie Taoïstische Inwendige Alchemisten voor te bereiden om de kijk op Inwendige Alchemie (Neidan) en Innerlijke Krijgskunsten te veranderen"

KEVER: Erecode

"Ons team houdt zich aan een voor ons belangrijke erecode, die wij voorstellen als het letterwoord KEVER en de tekening van een yinyang kevertje.

KEVER vertolkt onze ziens-en handelswijze:

Kwaliteit (in wat wij naar buiten brengen streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na)

Eerlijkheid (wij stellen de zaken voor zoals ze zijn, creëren geen illusies en zijn oprecht in ons spreken en handelen)

Vrijheid ( voor taoïsten is verantwoordelijke vrijheid een belangrijk gegeven en wij laten ook anderen hun vrijheid van denken, religie, levenswijze enz.; vrijheid mag echter niet tot conflict leiden met respect)

Enthousiasme (wij zijn bezield door wat we doen, wij belichamen de taoïstische alchemie en willen zo anderen enthousiasmeren.

Respect ( de taoïstische erfenis die wij uitdragen verdient het hoogste respect en dat maken wij duidelijk in onze werkwijze; tegelijk respecteren wij andere ziens- en werkwijzen)

bottom of page