top of page

za 26 apr

|

Antwerpen

Weekendworkshops; "TAIJIQUAN" 2025 26 en 27 april

"TAIJIQUAN: korte sets, acht poorten & vijf stappen, acht fundamentele bewegingen”

Weekendworkshops; "TAIJIQUAN" 2025 26 en 27 april
Weekendworkshops; "TAIJIQUAN" 2025 26 en 27 april

Tijd en locatie

1 andere datums

26 apr 2025, 10:00 CEST – 27 apr 2025, 16:00 CEST

Antwerpen, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen, België

Over het evenement

Wat is Taijiquan?


Taijiquan is een vorm van Chinese zelfverdediging of krijgskunst, die aan het eind van de negentiende eeuw vorm kreeg in het noorden van China, onder impuls van de families Yang en Wu (zie onze boeken voor een correct beeld van de geschiedenis van taijiquan). Quan betekent 'vuist', maar wordt hier gebruikt om het gebruik van de vuisten (boksen) en andere delen van het lichaam aan te duiden voor aanval en verdediging. Taiji verwijst naar een duizenden jaren oude Chinese filosofie, waar yin en yang de kern van uitmaken. In de Zhouyi (Yijing), het Boek der Veranderingen, vinden we de eerste vermelding van de term 'taiji', Deze terminologie en de bijhorende filosofie werden ongeveer duizend jaar geleden door de neo-confucianisten opnieuw in een confucianistisch daglicht geplaatst, terwijl vooral taoïsten gedurende de voorbije tweeduizend jaar ze in lichaamspraktijken omgezet hebben. De vrij laat ontwikkelde methode van taijiquan (de krijgskunst van taiji) heeft, vooral in de Wu versie, zowel de filosofie der neo-confuciantisten als de praktijk der taoïsten als voorbeeld genomen en zo een efficiënte krijgskunst en gezondheidstraining gerealiseerd.


Taijiquan werd door de Yang en Wu families en hun volgers samengesteld aan de hand van elementen uit diverse oudere krijgskunsten (zoals de krijgskunst van de Chen familie uit Chenjiagou) en taoïstische trainingen. In de twintigste eeuw ontstonden diverse tradities (Wu, Li, Sun), terwijl ook de krijgskunst van de Chen familie de naam taijiquan ging ontlenen. Vanaf ongeveer 1920 maar vooral in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd een eenvoudige Chinese gymnastiek, gebaseerd op taijiquan bewegingen ontwikkeld. Deze vereenvoudigde oefeningen, taijicao of taiji-gymnastiek geheten, liggen aan de basis van de meeste vormen van taiji die in China en het Westen beoefend worden. Zij zijn echter niet hetzelfde als het veel complexere taijiquan en mogen daar dus ook niet mee verward worden. De meeste kenmerken van taijiquan (zoals efficiëntere gezondheidstraining en krijgskunst) ontbreken in taijicao.


Wat houdt taijiquan bij TaoistStudies.Org in?


Aan TaoistStudies.Org trainen we de Fu Qinglong lijn van taijiquan. Dit is een niet-vereenvoudigde versie van taijiquan, afkomstig uit de Yang en Wu (Li) tradities, zoals die in eerste instantie verder uitgewerkt werden door Dong Yingjie in Jiangnan (ten zuiden van de Yangzi of Lange Stroom) in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dong Yingjie was een zeer voorname discipel en opvolger van Yang Chengfu, de meest bekende meester der Yang traditie. De taoïstische invloed op de Wu versie is vanaf het begin vrij groot geweest en deze werd nog verder uitgediept door taoïsten uit de Zuidelijke Traditie van de innerlijke alchemie. Deze zeer rijke traditie werd ons overgeleverd door de taoïst Fu Qinglong. De taijiquan praktijktraining bestaat uit: standen/bewegen, trainen van neijin (innerlijke energie), naar buiten brengen van jin (energie), qi training (qigong), sets, tuishou (handen duwen), sanshou (vaste en vrije toepassingen), wapentraining (zwaard, sabel, speer, stok, waaier, hellebaard), qinna (klemmen en grijpen), shuaijiao (worsteltechnieken), meditatie, ademoefeningen, enz. Daarnaast krijgt de student de gelegenheid om alle achtergronden van deze kunst te verkennen (geschiedenis, filosofie, geneeskunde, rituelen, enz)


Bij TaoistStudies.Org ligt de nadruk op authenticiteit in de effecten van de training, m.a.w. het realiseren en stabiliseren van wat de traditie voorhoudt. Hierdoor ligt het grootste werk in het anders leren bewegen, staan, voelen en denken. Verwacht geen zweverige toestanden, maar hard werken aan stabiele resultaten onder de meest professionele begeleiding. Verwacht geen snel meesterschap en vluchtige effecten, maar rustig groeien in stevigheid en flexibiliteit. Verwacht geen spectaculaire demonstraties: wie zich daarmee bezighoudt overtreedt Yang Chengfu's aanwijzing dat men met dit soort dingen niet mag pochen. Dong Yingjie zei ooit dat de meeste taijiquan beoefenaars deze regels niet kennen of ze niet toepassen, omdat deze zaken slechts aan ingewijden worden doorgegeven via zogenaamde traditionele Chinese koujue (geheime formules in instructies). Weinigen hebben toegang gekregen tot deze mysteries. Bij ons word je er voortdurend vertrouwd mee gemaakt en worden ze duidelijk uiteengezet en constant getoond omdat wij echte resultaten wensen te realiseren. Het gevolg is een stevig gewortelde training, die bovendien mooi oogt (zie boeken voor de principes en de klassieke teksttradities van taijiquan). Wie de principes en technieken begint te beheersen kan dan van de vrijheid in denken en handelen beginnen te proeven.


Waarom zou ik bij TaoistStudies.Org taijiquan studeren als ik zie dat men om het even waar deze Chinese oefeningen onderwijst?


Er zijn diverse versies en stijlen van taijiquan. Er zijn traditionele methoden om deze trainingen te onderwijzen en niet-traditionele. Er is oppervlakkige kennis en er is uitgebreide kennis. Sommige leraren hebben een hoog niveau, sommige een laag en sommige hebben zelfs de basis niet begrepen. Voldoende redenen voorhanden dus om als leek tussen het bos de bomen niet meer te zien. Het is voor een leek of zelfs voor iemand met onvoldoende zicht op de historische en inhoudelijke evolutie van deze trainingen onmogelijk om zich een helder beeld te schetsen van wat degelijk is en wat niet. Maar er zijn criteria die een en ander kunnen verduidelijken. Taijiquan is in principe een uiterst complex systeem van oefenen. Taijiquan (op een of ander niveau) beoefenen kan iedereen. Doceren is andere materie. Zonder langdurige ervaring met en uitgebreide kennis van het lichaam, zijn werking, Chinese zelfverdediging en gezondheidstraining, Chinese filosofie, Chinese Geneeswijzen, enz. heeft men onvoldoende fundamenten om deze technieken veilig en correct te kunnen onderrichten. Naast de voordelen die deze trainingen kunnen brengen, kunnen zij in dergelijk geval ook ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken door foutieve training. Een degelijk geschoolde, goed geïnformeerde docent is een eerste absolute noodzaak.


Bij TaoistStudies.Org kun je ervan overtuigd zijn dat je in goede handen bent. De hoofddocent, prof. dr. Vercammen, schreef een hooggeprezen multidisciplinair doctoraat over taijiquan, qigong, xin(g)yiquan en baguazhang. Hiervoor bestudeerde hij alle beschikbare materiaal (oude en moderne Chinese teksten) en zocht hij diverse oude (en jongere) meesters op in China, interviewde hen en trainde onder hun leiding. Hij traint en bestudeert reeds bijna 50 jaar diverse vormen van Chinese zelfverdediging en gezondheidsoefeningen in theorie en praktijk. Nog steeds blijft hij materiaal verzamelen en onderzoeken en werkt hij dagelijks aan uitbreiding van zijn kennis en ervaring. Alle (assistent) docenten verbonden aan TaoistStudies.Org zijn persoonlijk (vaak tientallen) jaren onderwezen door prof. dr. Dan Vercammen en hebben de benodigde kennis en achtergronden om lessen te verzorgen. Zij blijven regelmatig studeren en praktijklessen volgen om hun kennis up-to-date te houden die zij als discipel op traditionele wijze van hun shifu overgedragen krijgen.


Wat kun je verwachten van onze taijiquan weekendworkshops?


Onze weekendworkshops zijn een samenvatting van twee korte sets samengesteld uit fundamentele technieken en bewegingen, theoretische & filosofische achtergronden.


De filosofie achter de bewegingen:

 • Elke beweging komt overeen met een trigram, een basispatroon uit de Yijing/Boek der Veranderingen
 • We behandelen de filsofie over de Vroegere en Latere Hemel, waarbij de alchemistische terugkeer naar de Vroegere Hemel centraal staat (concreet: de herstelfuncties van het lichaam activeren).

Theorie:

 • bewegingsprincipes
 • dantian/veld van cinnaber uitleg

Praktijk:

 • 2 korte sets
 • standentraining
 • krijgskunsttoepassingen

Praktische informatie:

 • waar: China Arts College, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen
 • tijd: 10.00 – 16.00 uur (deur open vanaf 9.45 uur)
 • voor iedereen met serieuze interesse in taijiquan
 • vergoeding:Vroegboekkorting: 2024, 14 &15 september € 200,- na 13 augustus: € 225,-Vroegboekkorting: 2025, 26 & 27 April € 200,- na 15 maart: € 225,-Vroegboekkorting: 2 weekenden 2024, 14 & 15 september en 2025, 26 & 27 april € 380,-
 • inschrijven: via de knop op deze pagina
 • kleding en schoenen: zie algemene voorwaarden
 • neem pen en papier mee voor notities
 • lunch kun je zelf meebrengen; er zijn diverse eetgelegenheden of supermarkten in de directe omgeving. Chinese thee is altijd aanwezig, maar eigen drinken meebrengen mag uiteraard ook.

Tickets

 • Vroegboek Tjq 14 &15 sep

  Verkoop eindigt op: 13 aug, 23:50 CEST
  € 200,00
 • Vroegboek Tjq 26 & 27 april

  Verkoop eindigt op: 25 mrt 2025, 23:50 CET
  € 200,00
 • 14, 15 september & 26, 27 april

  Verkoop eindigt op: 13 aug, 23:50 CEST

  2 weekenden 2024, 14 & 15 september en 2025 26 & 27 april

  € 380,00

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page